Privacy policy

Bij CareXS vinden we het belangrijk om zorgvuldig met gegevens om te gaan. In ons privacybeleid vind je informatie over hoe wij gegevens verwerken en veiligheid van deze gegevens waarborgen.

Januari 2022 –  CareXS is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Dit privacy statement beschrijft hoe CareXS uw gegevens verwerkt, en beschermt, wanneer u van de website www.carexs.com gebruik maakt. CareXS doet er alles aan om te waarborgen dat uw gegevens, en daarmee uw privacy, wordt beschermd. Wanneer u gegevens verstrekt worden deze alleen gebruikt in overeenstemming met dit privacy statement. Dit beleid is van kracht sinds 1 april 2018.
Dit privacy statement is als volgt opgebouwd:
 1. Welke persoonsgegevens verwerken wij?
 2. Met welk doel verwerken persoonsgegevens?
 3. Hoe beschermen wij uw privacy?
 4. Het verstrekken van persoonsgegevens aan derden
 5. Het gebruik van cookies op de website
 6. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
 7. Contactgegevens
 8. Wijzigingen in onze privacy statement
1. Welke persoonsgegevens verwerken wij?
CareXS kan persoonsgegevens verwerken doordat u gebruikt maakt van onze website en/of omdat u deze gegevens zelf bij het invullen van een contactformulier aan ons heeft verstrekt. CareXS verzamelt mogelijk de volgende persoonsgegevens wanneer u de website bezoekt:
 • Naam en achternaam
 • Contactgegevens, zoals uw telefoonnummer en e-mailadres
 • Andere gegevens die relevant zijn voor klantonderzoek, waaronder surfgedrag
2. Met welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens?
Met het bezoeken van de website https://www.carexs.com stemt u in met de verwerking van uw persoonsgegevens. CareXS verwerkt uw gegevens voor de volgende doeleinden:
 • Om u te informeren over onze producten en diensten;
 • Om uw behoeftes en zoekgedrag te begrijpen;
 • Om uw aangevraagde whitepapers en informatie toe te sturen;
 • Voor het opstellen en opvolgen van offertes;
 • Voor het opvolgen en in behandeling nemen van een sollicitatie;
 • Een wettelijke verplichting om bepaalde gegevens bij te houden.
3. Hoe beschermen wij uw privacy?
CareXS neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van CareXS maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. We hebben procedures om ervoor te zorgen dat personen die niet bevoegd zijn, geen toegang hebben tot uw gegevens. Als u toch de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door CareXS verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via de contactgegevens in hoofdstuk 7.
4. Het verstrekken van persoonsgegevens aan derden
Wij verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
5. Het gebruik van cookies op de website
CareXS maakt voor haar website gebruik van Cookies. Cookies zijn kleine bestanden met informatie over o.a. uw surfgedrag die bij het eerste bezoek aan onze website worden opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken drie soorten cookies, namelijk:
 • Functionele cookies: geen toestemming van u als websitebezoeker vereist
 • Analytische cookies: hiervoor geldt een informatieplicht naar u toe
 • Tracking cookies: voor deze cookies is uw toestemming vereist
Functionele cookies zorgen ervoor dat onze website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen worden onthouden. Analytische cookies verzamelen statistieken van de gebruikers van onze website. Die informatie gebruiken wij om onze website blijvend te verbeteren. Wij maken gebruik van:
 • Hotjar: website statistieken (kwalitatieve data)
Tracking cookies houden uw surfgedrag bij, zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Wij maken gebruik van:
 • Google DoubleClick: advertising tracker
 • Google Tag Manager: html injector tbv Google Analytics
 • Google Analytics: website statistieken (kwantitatieve data)
Bij uw eerste bezoek aan onze website informeren wij u over deze cookies en heeft u de mogelijkheid deze te accepteren of niet. Daarnaast kunt u cookies ook verwijderen via de instellingen van uw browser.Links naar andere websites De website van CareXS bevat links naar andere websites. CareXS is niet verantwoordelijk voor bescherming en privacy van gegevens die u verstrekt tijdens het bezoeken van dergelijke sites. Deze sites vallen niet onder deze privacyverklaring. U dient de privacyverklaring te raadplegen die van toepassing is op de desbetreffende website.
6. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft altijd regie over uw persoonsgegevens. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@carexs.com. CareXS zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.Solliciteert u bij Connected Health Solutions/CareXS? Indien anders door u aangegeven worden u persoonsgegevens binnen 4 weken na de sollicitatieprocedure  verwijderd.
7. Contactgegevens
Voor vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door CareXS, kunt u contact met ons opnemen via info@carexs.com.CareXS is gevestigd te Amsterdam aan de Wilgenweg 8A.
8. Wijzigingen in onze privacy statement
CareXS behoudt het recht om de privacyverklaring aan te passen. De meest actuele versie kunt u terugvinden op onze website https://www.carexs.com.

CareXS is een geregistreerd merk van Connected Health Solutions B.V.
Wilgenweg 8A, 1031HV, Amsterdam |  KvK: 66335094  |  info@carexs.com

AlgemeenDit is de privacyverklaring van de CareXS app. In de privacyverklaring leest u belangrijke informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens via deze app. Wij raden u aan deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen alvorens over te gaan tot het gebruik van de app.DoelstellingDe hieronder genoemde persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelstellingen:
 • het verlenen van inzage in uw medicatiestatus en medicatiegegevens;
 • het registreren van het medicatiegebruik, gegevens ten behoeve van medische behandeling indien u trombose heeft en informeren van de bij u betrokken zorgpartijen hierover;
 • het versturen van belangrijke mededelingen en aankondigingen, bijvoorbeeld over wijzigingen van de gebruiksvoorwaarden, deze privacy policy en software-updates.
Welke persoonsgegevens gebruiken we:In CareXS worden de volgende gegevens van u verwerkt:
 • Algemene gegevens: naam, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum, BSN-nummer, telefoon nummer, geslacht, emailadres.
  • Medicatiegegevens:
  • naam medicijn
  • datum van verstrekking
  • aanbevolen dosering
  • gebruik van de medicatie
  • als u trombose heeft worden ook uw bloedwaarden en behandelgegevens vastgelegd.
 • Gegevens over de bij de zorg betrokken partijen waaronder de huisartspraktijk, apotheek, specialist, thuiszorginstelling en trombosedienst.
Uw toestemmingDe bovengenoemde persoonsgegevens worden uitsluitend in CareXS verwerkt indien hiervoor door u uitdrukkelijke toestemming is gegeven, tenzij een bij u betrokken zorgpartij in redelijkheid oordeelt dat hij wettelijk verplicht is tot het verstrekken van uw gegevens.BewaartermijnDe via CareXS verwerkte persoonsgegevens worden gedurende maximaal vijf jaar bewaard, te rekenen vanaf het tijdstip waarop zij door zijn vervaardigd, tenzij u hier bezwaar tegen maakt.BeveiligingCareXS verwerkt uw persoonsgegevens conform de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens (per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming), de toepasselijke bepalingen van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst en de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit betekent dat uw persoonsgegevens zo goed als mogelijk worden beschermd tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang, bekendmaking, aanpassing of vernietiging.Uw rechtenU hebt het wettelijk recht om inzage te krijgen in al uw persoonsgegevens die in het kader van de dienstverlening m.b.t. de app worden verwerkt. Ook kunt u een verzoek tot wijziging of vernietiging van uw data indienen. Hiertoe is vereist dat u zich als rechtmatige eigenaar van de data identificeert. Voor de uitoefening van de hier beschreven rechten dient u zich tot uw zorgpartij te wenden.Wijzigingen privacyverklaringDeze privacyverklaring kan worden gewijzigd door CareXS. U wordt via CareXS van deze wijzigingen op de hoogte gesteld. De laatste versie van de privacyverklaring staat op de CareXS websiteVragenIndien u vragen heeft over deze privacy verklaring kunt u contact opnemen met uw zorgverlener.