Personalised Connected Healthcare. For better care.

Door de verschuiving naar ‘zorg thuis’ zijn meerdere hulpverleners betrokken bij de zorg voor één enkel persoon. Er ontstaat een netwerk van samenwerkende hulpverleners om één persoon heen. Voor het duurzaam organiseren van goede zorg is het belangrijk dat er binnen zo’n netwerk de medicatiezorg en de behandeling wordt ondersteund met actueel toegankelijke medicatie informatie.

Een belangrijke vraag hierbij is: Hoe realiseren we warme zorg waarbij de patiënt centraal staat?

Niet langer standaard maar op maat

Personalised Connected Healthcare betekent; voor iedere patiënt de juiste zorg op het juiste moment, toegespitst op de behoefte van de patiënt. Het omvat óók verder gerichte zorg ontwikkelen die is afgestemd op de behoefte van het individu. Deze benadering werkt op basis van nauwe samenwerking tussen zorgverleners betrokken bij de zorg van de individuele patiënt.

CareXS: Doeltreffende medische zorg

CareXS gelooft in een betere zorg voor patiënten, op basis van meer betrokkenheid van de zorgverleners onderling, om samen zorg te verlenen die er voor de individuele patiënt toe doet.

Wij vinden dat ‘Personalised Connected Healthcare’ centraal moet staan in de strategie om blijvend bij te kunnen dragen aan een betere ervaring van zorg en goede gezondheid. Het is ons streven om gepersonaliseerde zorg realiteit te maken.

Een standaard aanpak werkt voor sommige patiënten, maar is niet effectief voor anderen. Wij stimuleren bewust medicijngebruik, met aandacht voor de bijwerkingen en de effectiviteit van de medicatietherapie. Door oog te hebben voor het individu kunnen we meer tijd en aandacht hebben om medische zorg doeltreffender te maken: ‘Personalised Connected Healthcare. For better care’.

Cliff Bos-Vervelde
Cliff Bos-VerveldeFounder
Arjan Poppen
Arjan Poppenco-founder
André Schiretz-Lindström
André Schiretz-Lindström co-founder

Werken voor CareXS?

Als snel groeiende organisatie zijn we altijd op zoek naar Talent en passie. Hebben we geen vacatures? Maar wil je wel voor ons werken, laat het ons weten!

Upload je CV

Contact en route

Onze locatie

Adres: Wilgenweg 10d 1031 HV Amsterdam

Telefoon: 020 820 8550

E-mail:

Contact opnemen

Route