Direct inzicht in dezelfde medicatie informatie.

Dat voorkomt fouten!

Verpleegkundige
Apotheker
Mantelzorger
Huisarts
Monique van Bijsterveldt, thuiszorgmedewerker:

“Een grote stap vooruit in de afstemming over medicatie.”

De wijkzorg levert de handen aan het bed en speelt daarom een belangrijke rol in de medicatiezorg. Actuele medicatie-informatie is voor hen van cruciaal belang. Voorheen ging er nog veel tijd verloren aan afstemming met de apotheek; klopt de dosering nog? Zijn er nieuwe medicijnen bijgekomen of juist geschrapt? Meddy, de medicatiezorg oplossing van CareXS brengt de juiste medicatie-informatie tot aan het bed van de cliënt.

“Voordat ik bij een cliënt aanbel, check ik even op mijn tablet welke medicijnen ik precies moet toedienen. Als de huisarts een wijziging doorgeeft aan de apotheek, zie ik dat direct. Volledig digitaal. Dat scheelt echt een hoop telefoontjes. Ook zie ik de therapietrouw onder mijn cliënten omhoogschieten sinds we de app gebruiken. Slaat een medicijn goed aan of zijn er juist bijwerkingen? Via de app ben ik in contact met de huisarts en de apotheker zodat medicatie op tijd gestopt kan worden. Al met al is dit een grote stap vooruit in de afstemming over medicatie.”

Elektronische toedienregistratie
Samenwerken infographic
Deel dit item met een collega

Kies jouw platform:

Jellie-Ann Miedema, apotheker:

“Overzicht houden van medicatiegebruik is af en toe best een puzzel.”

De meesten van ons hebben meerdere zorgverleners. In ieder geval een eigen huisarts en een eigen apotheek. Maar, met name als je ouder wordt, ook steeds meer specialisten. Soms zelfs in verschillende ziekenhuizen. En haal je wel eens medicijnen in het weekend? Grote kans dat dat niet bij je eigen apotheek is. Al die zorgverleners werken met hun eigen computersystemen. Of nog met papieren dossiers. Daardoor is het niet altijd duidelijk welke medicijnen iemand precies gebruikt.

“Het is voor apothekers af en toe best een puzzel om overzicht te bewaren. Je loopt het risico iets over het hoofd te zien. Je weet namelijk niet welke informatie je mist, welke medicijnen niet in de systemen zichtbaar zijn. Met de medicatiezorg oplossing – van CareXS worden de risico’s geminimaliseerd op de gevaarlijkste momenten: bij overdracht van de ene zorgverlener naar de andere. Omdat de app gekoppeld is aan ons Apothekers Informatiesysteem, is de informatie altijd up-to-date, zonder de papierwinkel! Ik merk dat onze communicatie met de thuiszorg dankzij de app ook is verbeterd.”

Factsheet
Samenwerken aan veilig medicijngebruik
Deel dit item met een collega

Kies jouw platform:

Meer weten of een goed idee?

Of u nu zorgverlenende, medicijngebruiker, zorginstelling, arts of apotheker bent.

Of iemand anders.

Bij ons is er altijd plaats om aan te schuiven.

Bel ons!

020 – 820 85 50
Tjitske Pitstra, mantelzorger:

“Minder zorgen over medicijngebruik.”

Mantelzorgers hebben al genoeg aan hun hoofd. Het laatste dat zij kunnen gebruiken is zorgen over medicatie. Bij CareXS vinden we dat we de mantelzorger moeten ontlasten bij de medicatiezorg en hen juist helpen om actief bij te dragen aan meer tijd en aandacht voor relevante zorg. Daarom bieden we ook mantelzorgers toegang tot medicatie-informatie. Zo blijven zij ook op afstand op de hoogte van en actief betrokken bij de gezondheid van hun naaste.

“Samen met de geweldige mensen van de wijkzorg zorg ik voor mijn familielid. Hoe goed we de zorg ook geregeld hebben, het blijft toch mensenwerk. Ik ben vooral bang voor medicatiefouten. Het geeft mij rust dat ik de zorg op afstand kan volgen. Met Meddy heb ik alle medicatie-informatie overzichtelijk bij de hand. Ik vind het mooi om te zien dat door deze technologie de wijkzorg, apotheek en huisarts beter zijn gaan samenwerken. Dat heeft een groot deel van mijn zorgen weggenomen. Ik ben benieuwd naar de automatische medicijndispenser, dat zou zeker extra bijdragen tot een hogere zelfredzaamheid.”

Meer over Thelma
Ik gebruik antistollingsmedicatie
Deel dit item met een collega

Kies jouw platform:

Jens Versteegt, huisarts:

“Echt inzicht in plaats van alleen op de blauwe ogen vertrouwen.”

Huisartsen zijn meestal het eerste aanspreekpunt van patiënten. Maar tussen huisartsbezoek en het innemen van een medicijn zitten heel veel schakels. Betrouwbare en actuele medicatie-informatie in de huisartsenpraktijk is zelfs in het digitale tijdperk nog een hele uitdaging.

“Nadat ik een medicijn heb voorgeschreven is het voor mij een soort ‘black-box’. Ik ga er maar vanuit dat het recept wel bij de apotheek wordt opgehaald. Neemt de patiënt het op tijd in? Tot nu toe moest ik vaak maar vertrouwen op iemands blauwe ogen. De vastlegging van medicatie-informatie gebeurt in verschillende computersystemen die niet goed met elkaar communiceren. Dit brengt het risico van medicatiefouten met zich mee. De CareXS app koppelt de verschillende systemen en verbindt op die manier alle betrokken zorgverleners en de patiënt zelf. Ik heb nu eindelijk inzicht in het actuele medicijngebruik en zie de therapietrouw sterk toenemen.” 

Wens van mijn kant

“Zorg dat de huisarts straks ook bij de patiënt thuis direct medicatiewijzigingen in de app kan doorvoeren. Dan kunnen we nog veiliger en sneller werken!”

Meekijken
Samenwerken aan veilig medicijngebruik
Deel dit item met een collega

Kies jouw platform:

Meer weten of een goed idee?

Of u nu zorgverlenende, medicijngebruiker, zorginstelling, arts of apotheker bent.

Of iemand anders.

Bij ons is er altijd plaats om aan te schuiven.

Bel ons!

020 – 820 85 50