Praktische oplossingen voor warme zorg

Veilig en verantwoord medicijngebruik voor zorgverleners, mantelzorger en patiënt

Meer over Meddy

Geïntegreerde antistollingszorg met regionale trombosezorgketen voor veilig medicijngebruik

Meer over Ally

De medicijndispenser die therapietrouw bevordert met CareXS Zelfzorg Ondersteund

Meer over Thelma
Meer over Meddy
Meer over Ally
Meer over Thelma
Medicatie, juiste dosering en toedientijden zijn altijd overzichtelijk
en duidelijk in één oogopslag te zien.

Dat geeft een veilig gevoel en voorkomt fouten.
Meer tijd voor de cliënt door overzichtelijke en snelle communicatie
met alle betrokken zorgverleners. Dit draagt bij aan een betere
samenwerking en verstandhouding onderling.
Minder tijdverspillen aan controleren, zoeken van informatie
en lagere administratieve last. Dit biedt meer aandacht
voor persoonlijke warme zorg.
De actieve rol van de mantelzorger bevordert de zelfredzaamheid
van de cliënt en draagt bij aan meer betrokkenheid bij
het juist medicijngebruik.

Dat geeft vertrouwen.
Door een koppeling met het eigen informatiesysteem
altijd en overal toegang tot dezelfde informatie.

Dit voorkomt fouten.
Dynamisch en online medicatie dossier maakt het mogelijk actueel
medicijngebruik aan huis en op afstand te verifiëren.

Geen versnippering van dossiers en voor iedereen
toegang tot dezelfde medicatie-informatie.
Door een koppeling met het eigen informatiesysteem
altijd en overal toegang tot dezelfde informatie.

Dit maakt CareXS laagdrempelig in gebruik.
Minder papier, meer tijd voor farmaceutische zorg.
Altijd op de hoogte van medicatiewijzigingen
en een digitale toedienlijst.
Eenvoudige rapportage van bijwerkingen en andere relevante
onderwerpen overzichtelijk gecategoriseerd maakt het de
samenwerkende zorgverleners eenvoudig en in een oogopslag
helder wat de zorg status is.
Eenvoudige ondersteuning voor dubbele controle bij
risicomedicatie die aansluit op de bestaande praktijk.

Meddy helpt medicatieveiligheid te verbeteren

Vanuit de visie dat medicatieveiligheid begint bij de juiste informatie, is Meddy voortgekomen. Meddy is er speciaal voor zorgverleners, mantelzorg die actief zijn betrokken in het medicatiezorg proces en helpt de patiënt bij bewust veilig medicijngebruik.

Meddy is de oplossing bij uitstek om samenwerkende zorgverleners te helpen met een laagdrempelige en gebruikersvriendelijke oplossing voor veilig en verantwoord medicijngebruik thuis of in de zorginstelling. Meddy maakt het voor arts, apotheek, verpleging en thuiszorg (VVT) makkelijk en eenvoudig om medicatie-informatie te delen. Meddy is beschikbaar op ieder device, vast of mobiel. Hiermee is een volledig actueel medicatieoverzicht, altijd en overal beschikbaar.

Het is van groot belang te onderkennen dat Meddy het bestaande medicatieproces niet vervangt. De arts blijft verantwoordelijk voor het voorschrift en de apotheek verstrekt de medicatie. De apotheker heeft als belangrijke verantwoordelijkheid de medicatieafspraak te vertalen naar een toedienafspraak. De toedienafspraak is voor de wijkzorg en verpleging leidend voor het toedienen van medicatie. Meddy biedt de elektronische medicatie toedienlijst aan en hanteert de apotheek als bron.

Wat Meddy voor je doet

  • Voor iedereen hetzelfde actuele medicatie overzicht
  • Digitale toedienregistratie met dubbele controle en notitiefunctie
  • Geïntegreerde antistollingszorg
  • Uitgebreide koppelingsmogelijkheden

Zelf vrijblijvend ervaren hoe Meddy in de praktijk werkt?

Vraag vrijblijvend een demo aan.

Zelfredzaamheid en zelfregie met Meddy “Zelfzorg Ondersteund”

Veilig medicijngebruik gaat hand in hand met bewust medicijngebruik. Meddy biedt zorgverleners uitgebreide functionaliteiten om cliënten en mantelzorgers te betrekken bij het in eigen beheer en onder eigen regie houden van het medicijngebruik. Door cliënten en hun mantelzorgers, vroegtijdig, te helpen met bewust medicijngebruik helpt het onnodige zorg te voorkomen.

Meddy Zelfzorg Ondersteund is bij uitstek het hulpmiddel voor preventie en ondersteunt de cliënt en mantelzorg in een vroegtijdig stadium mogelijke zorgvraag te signaleren en te voorkomen.

Meddy “Geholpen Zorg” biedt veiligheid voor iedereen

Voor cliënten die ondersteuning behoeven bij de medicatiezorg biedt CareXS de Meddy Geholpen Zorg. De ondersteuning is specifiek gericht op de ondersteuning van de wijkzorg en instelling bij de medicatiezorg taken. Veiligheid voor iedereen is hier het sleutelwoord.

Veilige zorg voor iedereen houdt in dat de professionele medewerker die dagelijks betrokken is bij het toedienen van medicatie zich veilig en comfortabel voelt dat de juiste medicatie aan de juiste cliënt wordt toegediend.

Veilige antistollingszorg: Digitale doseerkalender altijd up-to-date

De veiligheid van het gebruik van de risicovolle medicatie wordt sterk verbeterd doordat zorgverleners over actuele en volledige gegevens kunnen beschikken. Ook wordt de INR waarde en mededelingen digitaal beschikbaar, wat de veiligheid ten goede komt en bovendien een verplichte parameter is in het Actueel Medicatie Overzicht (AMO).

Speciaal voor wijkzorg en instellingen biedt de koppeling met de trombosedienst een extra mogelijkheid om administratieve lasten behorend bij de dubbele controle te voorkomen doordat de antistolling medicatie (VKA – Vitamine K antagonist, ook wel coumarines genoemd zijn antistollingsmiddelen in tabletvorm) verpakt worden in het medicatiezakje (‘Baxterrol’). De extra controle paraaf is dan overbodig en scheelt de zorgmedewerker veel tijd.

Veilige antistollingszorg vereist goede samenwerking tussen trombosedienst, specialist, huisarts, apotheker, (wijk)verpleegkundigen. Meddy biedt uitgebreide ondersteuning voor de antistollingszorg en is onontbeerlijk in de transitie naar het gebruik van de NOAC/DOAC (Nieuwe Orale Anti Coagulantia) medicatie.

Meddy is de eerst volgende stap in digitaal domein overstijgend samenwerken:

“Inzicht in actueel medicatiegebruik.”
Jens Versteegt, huisarts
“Meer overzicht, minder papier. Juist op risicovolle momenten.”
Jellie-Ann Miedema, apotheker
“Actuele medicatie-informatie tot aan het bed.”
Monique van Bijsterveldt, thuiszorgmedewerker
“Vertrouwen dat de zorg voor mijn vader goed geregeld is.”
Tjitske Pitstra, mantelzorger
Lees meer gebruikerservaringen

Elektronische toedienregistratie en digitaal samenwerken

De elektronische toedienregistratie is er vanzelfsprekend voor de professional maar zeker ook voor de mantelzorger en de cliënt. Meddy biedt u de meest gebruiksvriendelijke ondersteuning voor elektronische toedienregistratie. Of u nu een PC, tablet of smartphone gebruikt: Meddy biedt een ongekende gebruikerservaring. Door de digitale werkwijze wordt niet alleen de kwaliteit sterk verbeterd, maar wordt de zorgverlener verlost van een onnodige handmatige administratieve lasten. Met Meddy gaat elektronische toedienregistratie verder dan registreren. Het bespaart bovendien tijd in de communicatie en afstemming met de overige zorgverleners.

Veilige zorg door minder fouten Door Elektronische Toedienregistratie worden medicatiefouten voorkomen en is het gelijk inzichtelijk als medicatie vergeten is waarmee de therapietrouw beter mogelijk is. Door het eenduidig en helder overzicht is in één oogopslag het medicijngebruik van alle cliënten direct inzichtelijk.

Medicatieoverzicht is altijd actueel Alle zorgverleners hebben gelijktijdig toegang tot een dynamisch en actueel bijgewerkt elektronisch medicatiedossier voorzien van alle relevante mededelingen. Zo is iedereen altijd op de hoogte.

Voor wie?

CareXS verbindt met Meddy: de huisarts, specialist, apotheek, verpleging & verzorging, thuiszorg en mantelzorg.

In één oogopslag CareXS uitleggen aan de betrokken zorgverleners?

Bijgaand tref je een voorbeeld hoe Amstelring Wijkzorg dat heeft gerealiseerd met deze overzichtelijke infographic.

Als onderdeel van onze dienstverlening helpen wij graag deze boodschap te delen vanuit jouw eigen organisatie. Indien gewenst kunnen we de infographic laten aanpassen naar jullie huisstijl en met persoonlijke boodschap!

samenwerken infographic carexs
Deel Meddy met een collega

Kies jouw platform:

Regionaal samenwerken aan veilige antistollingszorg

1. INR-meting via QR-code, handmatig of veneus.

2. Meetresultaat naar doseerplatform.

3. Mededelingen verzenden met of zonder meting.

4. Overzichtelijke rapportages.

1. INR-meting via QR-code,
handmatig of veneus.

2. Meetresultaat naar
doseerplatform.

3. Mededelingen verzenden
met of zonder meting.

4. Overzichtelijke
rapportages.

Regionaal samenwerken in veilige antistollingszorg

Naast mobiel ook online toegankelijk
via het web voor onder andere:

Actueel (dag)overzicht van de elektronisch verwerkte INR-waarden en
mededelingen door medewerkers, verpleegkundigen en patiënten

Behandelstatus

Rapportage ten behoeve van de koppeling met het doseerportaal

Met Ally samenwerken aan veilige antistollingszorg

De antistollingszorg is volop in beweging. Ook de opkomst van de NOAC/DOAC maakt dat de antistollingsbehandeling verandert waardoor ook de rol van de trombosedienst verandert. In een tijd van grote verandering is Ally als speciale oplossing voor de antistollingszorg ontwikkeld. Ally is in eerste instantie gericht op de trombosedienst en patiënt ter ondersteuning van de huidige, op de VKA gebaseerde, antistollingsbehandeling. Daarnaast ondersteunt Ally de trombosedienst in de transitie naar antistollingsexpertise centrum.

In de transitie naar antistollingsexpertise centrum staat veilig medicijngebruik in een geïntegreerde regionale zorgketen centraal. Het expertisecentrum heeft bij uitstek de mogelijkheid om de eerstelijnszorg te ondersteunen bij de antistollingszorgbehandeling aan de patiënt.

Verbetering van medicatieveiligheid is ons hogere doel. We hebben heel specifiek gekozen voor de antistollingszorg. Dit is een typisch voorbeeld van zorg waar meerdere zorgverleners bij betrokken zijn en waar de dosering van medicatie erg nauw luistert. Ally maakt het mogelijk dat de bloedstollingswaarde, die bij de patiënt thuis met een vingerprik wordt gemeten, digitaal wordt verstuurd naar de doseerarts.  Die geeft zijn doseeradvies ook weer digitaal door aan de patiënt. Door dit hele proces te digitaliseren kunnen alle zorgverleners nu precies zien welke medicatie wanneer is voorgeschreven of toegediend. Ook patiënten, mantelzorgers en verpleegkundigen krijgen toegang tot dit deel van het medicatiedossier. Daarmee maken we de informatiecirkel digitaal rond.

Wat Ally voor je doet

  • Optimaliseert het werkproces van de trombosedienst
  • Regionale samenwerking
  • Veilig en efficiënt
  • Patiëntgericht

Trombosediensten en VVT- instellingen downloaden hier de infographic:

Verandering in de antistollingszorg

Digitale transitie naar een volledig digitaal proces

Ook hier is de mate waarin de oplossing laagdrempelig en gebruikersvriendelijk in gebruik is, bepalend voor de adoptie. Vanuit het medicatieproces is er duidelijk een behoefte om de doseerkalender digitaal te delen. Het verwerken van de INR en mededelingen is van oudsher gecombineerd met het gebruik van de papieren doseerkalender een arbeidsintensief proces.

Ally biedt de oplossing om het gehele proces van de pre-analyse inclusief de medicatie veranderingen en het daadwerkelijk medicijn gebruik elektronisch te verwerken. Dit voorkomt fouten, is sneller en draagt tevens bij aan beschikbaarheid van de juiste informatie voor het doseeradvies.

CareXS maakt alle relevante medicatie-informatie digitaal inzichtelijk voor iedereen die bij de zorg van de patiënt betrokken is. Zo kan de zorg regionaal efficiënter, veiliger en vooral patiëntgericht georganiseerd worden.

Digitaal samenwerken is een realiteit

Ally wordt reeds gebruikt en draagt bij tot het verbeteren van de medicatieveiligheid. Met de komst van de Point Of Care Testing (POCT) apparatuur wordt de bloedstollingswaarde ter plekke bepaald en elektronisch verzonden naar het doseerportaal waar de meetresultaten inzichtelijk zijn voor de doseerartsen. Wij ontsluiten de gegevens weer via de gebruiksvriendelijke CareXS app voor patiënt, mantelzorger en verpleegkundige. Doordat de doseerkalender digitaal beschikbaar is, wordt het mogelijk deze als geïntegreerd onderdeel van de elektronische toedienlijst beschikbaar te maken.

Reguliere antistollingszorg ondersteund met POCT

CareXS ondersteunt in het primaire proces de trombosedienst met de elektronische verwerking van de INR en mededelingen. Dit is overigens ongeacht of de bloedafname door de prikdienst van de trombosedienst of door een andere zorgverlener, in het netwerk, op een prikpost of bij de patiënt thuis wordt verzorgd. Bij deze patiënten wordt bloed afgenomen waarna met een bloeddruppel de INR (stollingsfactor) met behulp van POCT apparatuur wordt bepaald en elektronisch doorgegeven zodat het doseeradvies kan worden verwerkt.

Zelf-meten

Bij zelf-meten heeft de patiënt een meer zelfstandige rol in zijn eigen antistollingszorg en controleert de bloedstollingswaarde eenvoudig zelf middels de vingerprik. Door gebruik te maken van de gebruiksvriendelijke patiënten app kan de patiënt zelf, met of zonder eventuele mantelzorger, de INR waardes en mededelingen doorgeven. De trombosedienst geeft digitaal het doseeradvies door. De patiënt weet nu altijd wat de juiste dosering is. Eerder gemeten INR waarden, doseringen en informatie, over toegediende medicatie, blijft altijd toegankelijk. Dat geeft controle bij de eigen regie.

Near-Patient Testing (NPT)

NPT biedt een andere vorm van samenwerking tussen de trombosedienst en zorginstellingen. Medewerkers van de zorginstelling meten de INR van een patiënt met behulp van een POCT apparaat, terwijl de trombosedienst doseert.

De recente wijziging in de vergoeding van de behandeling voor de antistollingszorg voor de WLZ patiënt heeft de verhoudingen tussen de trombosedienst en de zorginstelling verandert. De zorginstelling heeft nu de verantwoordelijkheid voor het organiseren van de antistollingszorg en kan zelfstandig bepalen hoe de antistollingszorg wordt ingericht. Zij kunnen de expertise inschakelen van de trombosedienst.

Meten, doseren, toedienen Trombosediensten kunnen via een professionele meter de INR waarde meten en deze via de CareXS app, vanaf mobiel of tablet doorsturen naar het doseerplatform. De doseerarts stuur het doseeradvies via het doseerplatform weer digitaal terug. We hebben daar een hele verhelderende en overzichtelijke infographic voor ontwikkeld die dit in 1 oogopslag uitlegt.

Voor wie?

CareXS verbindt met Ally: de trombosedienst en de antistollingszorg-patiënt

Zelf ervaren hoe Ally in de praktijk werkt?

Vraag vrijblijvend een demo aan.
Deel Ally met een collega

Kies jouw platform:

Met gemak het juiste medicijn op het juiste moment

Je dagelijkse hulp bij medicijngebruik

Opzoek naar hulp bij het op tijd innemen van je medicatie? Thelma is de nieuwe generatie medicijndispenser die een actieve rol vervult in het ondersteunen van de zelfredzaamheid van de patiënt. Bovendien hebben zorgverleners er met Thelma een hulp bij in de medicatiezorg voor de patiënt. Thelma ondersteunt niet alleen de patiënt bij het medicijngebruik maar is ook in staat elektronisch te communiceren met de zorgverleners.

Thelma is gebaseerd op het gebruik van de medicatie in het zakje (Baxterrol). De veiligheid wordt mede gewaarborgd doordat de medicijndispenser controleert of de juiste Baxterrol geplaatst is en helpt bij de uitgifte en inname van de medicatie in het zakje op het juiste tijdstip. Op het juiste moment wordt je herinnert aan het toedienmoment en activeer je door een druk op de knop de uitgifte van de medicatie. De medicatiezakjes worden “afgesneden” voor uitgifte en “ingesneden” om ze moeiteloos te kunnen openen.

Zorg op afstand is gewaarborgd doordat Thelma naadloos geïntegreerd is met de overige dienstverlening van CareXS. Hierdoor kunnen betrokken zorgverleners de uitgifte van medicatie en het medicijngebruik middels Meddy op afstand volgen.

Schrijf je in voor meer informatie over Thelma®

Deel Thelma® met een collega

Kies jouw platform:

Koppelingen voor veilig, digitaal werken

Om het verwerken van de medicatiegegevens te vergemakkelijken zijn koppelen essentieel. Zo biedt Meddy de apotheek extra gebruikersgemak bij het automatisch verwerken van de medicatie gegevens met ingebouwde controles om gegevens betrouwbaar en bruikbaar te maken. We zijn groot voorstander van generieke datakoppelingen waarmee de kwaliteit en continuïteit van de gegevensuitwisseling duurzaam gewaarborgd is.

CareXS is geschikt gemaakt om met elk elektronisch systeem te koppelen waaronder Cliëntendossier (ECD), Apothekers Informatie systeem (AIS), Huisartsen Informatie systeem (HIS), Trombosedienst Informatie Systeem. Denk daarbij onder andere aan NAW, Single Sign On of uitgebreide integratie van zorgprocessen. Ook hier hanteren we de industrie standaarden (FHIR, Web services) als voorkeur.

Als extra mogelijkheid biedt CareXS een koppeling aan met de basisadministratie van de zorgverlener om patiëntgegevens te synchroniseren. Door deze koppeling komen alle cliënten automatisch in CareXS en worden de samenwerkende zorgverleners (o.a. huisarts, apotheek, wijkzorg, verpleeghuisinstelling en trombosedienst) automatisch geïnformeerd over wijzigingen. De basisadministratie is hierbij als bronsysteem voor CareXS leidend.Your Content Goes Here
Ondersteuning voor Single Sign-On (SSO) maakt het gebruikers gemakkelijker om vanuit het ECD of de trombosedienst direct in te loggen in CareXS. De gebruiker komt in CareXS direct bij de relevante pagina van de juiste cliënt. Dat scheelt extra handelingen om tot de juiste pagina te komen en draagt wederom bij tot meer gebruikersgemak.
De koppeling met de apotheek is essentieel aangezien de apotheek de verantwoordelijkheid heeft voor de juistheid van informatie op de toedienlijst. Met de koppeling heeft de gebruiker de zekerheid dat alle gegevens die staan vermeld op de papieren toedienlijsten zoals de medicatie, de slikmomenten en naam, adres en woonplaats, nu digitaal beschikbaar zijn. Door een beveiligde koppeling met het Apothekers Informatie Systeem (AIS) kunnen de samenwerkende zorgverleners vertrouwen op een eenduidig en actuele inzicht in de medicatiegegevens. De elektronische toedienlijst biedt andersom voor huisarts, apotheek, trombosedienst en mantelzorgers direct inzicht in actueel medicijngebruik en eventuele opmerkingen. Huisartsen kunnen, aan huis bij de cliënt of voor een medicatie review, digitaal beschikken over deze informatie en hebben zo een compleet overzicht in een persoonlijk medicatie dossier.
Voor de wijkzorg en of instelling is het ECD het primaire zorgsysteem. CareXS helpt graag om het gebruik van het ECD naadloos te gebruiken in combinatie met CareXS. Of het nu een koppeling betreft met de basis administratie of Single Sign-On, het uitgangspunt is het gebruik van CareXS als een geïntegreerd onderdeel van het IT landschap aan te bieden. Hierbij is gebruikersgemak uiteraard een belangrijke uitgangspunt maar ook de doelmatige capaciteitsinzet is hiermee gediend.
CareXS biedt met Ally uitgebreide functionaliteit voor het digitaal zorgproces van de trombosedienst waarbij de pre-analyse (bloedafname) volledig digitaal wordt ondersteund. Het doseeradvies wordt vervolgens volledig automatisch digitaal verwerkt en beschikbaar gesteld voor elektronische toedienregistratie.
Deel deze informatie met een collega

Kies jouw platform:

Zelf vrijblijvend ervaren hoe CareXS in de praktijk werkt?

Vraag een demo aan.

Ervaringen van echte gebruikers lezen?

Lees gebruikerservaringen

Meer weten of een goed idee?

Heb jij een goed idee of wil je meedenken over het verhogen van medicatieveiligheid? Bij ons is altijd plaats om aan te schuiven tijdens een van onze meet-ups.

Geen tijd? Het is voor ons ook geen moeite om naar jou toe te komen. Je hoeft het ons alleen maar te laten weten.

Bel ons!

020 – 820 85 50