1. Multidisciplinair samenwerken
 2. Smart health integreren
 3. Zorg (meer) thuis aanbieden

Digitale zorg thuis in één beveiligde omgeving

Het zorglandschap ontwikkelt zich continu en behandelingen zoals dialyses en infuuszorg verplaatsen zich meer naar de thuisomgeving. Dit vraagt om een andere organisatie van de zorg en een nauwere samenwerking met andere zorgverleners. De HealthSpace is een digitale omgeving die deze manier van zorg verlenen faciliteert. Het systeem wisselt informatie uit met verschillende zorginformatiesystemen en zorgt dat alle betrokken zorgverleners inzicht hebben in complete en actuele cliëntgegevens.

Meer weten over de HealthSpace? Vraag een adviesgesprek of brochure aan.
Demo aanvragen

Netwerkzorg faciliteren met digitale samenwerking

De HealthSpace zorgt dat zorgverleners inzicht hebben in de cliëntgegevens die zij nodig hebben voor de zorg. Ook als deze gegevens zijn vastgelegd in een andere keten of discipline. Door te werken met industriestandaarden kan de HealthSpace gegevens uitwisselen met verschillende informatiesystemen (ECD, EPD, HIS, AIS) en medische apparaten. Binnen deze informatiebronnen wordt de cliënt als het centrale middelpunt gezien. Waar de cliënt zich bevindt zijn ook de benodigde gegevens. Zo ondersteunen we netwerkzorg en kunnen cliënten zich moeiteloos tussen verschillende zorgverleners bewegen.

Gegevens zijn beschikbaar via verschillende diensten van CareXS. Tot de mogelijkheden behoren onder andere elektronische toedienregistratie, het monitoren van apparaten of afstand (zoals Thelma en Indy) en ondersteuning bij antistollingszorg.

Functies van de CareXS Healthspace

 • Multidisciplinair samenwerken
  De CareXS HealthSpace vormt de basis voor veilige gegevensuitwisseling tussen verschillende zorgverleners.
 • Netwerkzorg mogelijk maken
  Het systeem zorgt voor een compleet plaatje van de cliëntgegevens. Hierdoor kan de cliënt zich veilig en vrij tussen verschillende zorgverleners bewegen.
 • Interoperabiliteit
  De HealthSpace beheert gegevens in een gestandaardiseerde vorm. Hierdoor kan het systeem koppelen met andere applicaties en zorginformatiesystemen.
 • Veilige zorg thuis
  Door apparaten op afstand te monitoren (zoals bij dialyse) kunnen cliënten en patiënten in hun vertrouwde thuisomgeving zorg krijgen.
 • Patient empowerment
  De HealthSpace geeft de cliënt inzicht in zijn of haar medische informatie en ondersteunt mogelijkheden voor preventie en zelfzorg.

Privacy en informatieveiligheid staan bij ons voorop

Bij CareXS werken we elke dag bewust aan het beschermen van de gegevens en privacy van onze gebruikers. Externe auditors hebben bevestigd dat onze organisatie voldoet aan de normen voor informatiebeveiliging. Onze organisatie is ISO27001 en NEN7510 gecertificeerd.

Lees meer
iso nen carexs

Meer praktische oplossingen van CareXS

CareXS Ally voor veilige antistollingszorg
CareXS Thelma voor de zelfredzame cliënt