U kunt uw persoonlijke pincode wijzigen door uit te loggen en opnieuw in te loggen:
Druk in het Welkom scherm op ‘Inloggen met een ander account/uitloggen’. Het inlogscherm opent.
Druk op ‘Inloggen’, het Portavita inlogscherm opent en vul hier de gebruikersnaam en het wachtwoord in van het Digitaal Logboek.
Het Welkom scherm opent. U kunt opnieuw een persoonlijke pincode aanmaken.