• Zorg op afstand
  • Beeldbellen en live chatten
  • Cliëntvragen gecentraliseerd beantwoorden

Ontmoet cliënten en collega-zorgverleners in de Digitale Spreekkamer

Met ondersteuning van de Digitale Spreekkamer kan je veilige zorg op afstand verlenen. Je bent in verbinding met je cliënten en zorgcollega’s. Ook als je fysiek niet op dezelfde plek kan of wil zijn. Je begeleidt cliënten via beeldbellen, je voert een multidisciplinair overleg met collega-zorgverleners, en je monitort medische gegevens en apparaten op afstand. Zorg op afstand is laagdrempelig en eenvoudig. Zo kan iedereen de zorg krijgen die nodig is.

Benieuwd naar onze Digitale Spreekkamer? Vraag hier een demo aan.
Demo aanvragen

Veilige zorg op afstand met beeldbellen en chatfunctie

In de Digitale Spreekkamer bied je zorg via beeldbellen, chat en door het delen van documenten en bestanden. Je hebt face-to-face contact met de cliënt en eventueel de mantelzorger. Ook kan je met andere collega-zorgverleners zoals artsen en specialisten overleggen.

Vragen efficiënt beantwoorden in de Live Chat

Cliënten stellen via de Live Chat vragen aan de zorgorganisatie. Als organisatie heb je de keuze om vragen intern te beantwoorden of met hulp van externe professionals. Het doel van de chat is om cliënten zo snel mogelijk van een goed antwoord te voorzien en eerstelijns zorgprofessionals te ontzien. Algemene of veelvoorkomende vragen worden automatisch door de chat beantwoord. Op basis van triage wordt doorgeschakeld naar een zorgprofessional in de Digitale Spreekkamer als dat nodig is. De Live Chat is laagdrempelig en beschikbaar via de app of de website van de zorgorganisatie.

Altijd actuele en complete dossiers

Informatie die je uitwisselt in de Digitale Spreekkamer kan je direct toevoegen aan het bestaande dossier van de cliënt in het ECD of EPD. Hierdoor is de diagnose- en behandelinformatie altijd compleet en actueel. Gemaakte afspraken zijn direct vastgelegd. Dat is overzichtelijk en scheelt administratieve taken.

Digitale spreekkamers, juist nu

Om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is het noodzakelijk om fysieke contactmomenten zo veel mogelijk te beperken. Juist nu is het belangrijk om goede zorg op afstand te kunnen bieden. In de Digitale Spreekkamer krijgen cliënten de zorg die zij nodig hebben zonder fysiek contact. Dit vermindert de kans dat cliënten en zorgprofessionals worden besmet met het virus. En zo beperken we ook zo goed mogelijk dat er door ziekteverzuim minder zorgcapaciteit is.

Door het coronavirus zijn er ook veel meer vragen over het virus en de gezondheid. De Live Chat ondersteunt de professional door deze vragen op een efficiëntere manier te beantwoorden. Er wordt alleen aanspraak op hen gemaakt als dat echt noodzakelijk is.

Implementatieondersteuning

De Digitale Spreekkamer is een cloud-based applicatie. De dienstverlening is direct beschikbaar en in te richten met minimale tijdsinvestering. Ons doel is om je volledig te ontzorgen bij de implementatie en integratie van de oplossing in de organisatie. Indien gewenst integreren wij de Digitale Spreekkamer met het bronsysteem van de organisatie zoals het ECD, HIS of het doseerplatform. De Digitale Spreekkamer is ook geïntegreerd met onze elektronische toedienregistratie CareXS Meddy en met CareXS Thelma voor medicatiezorg op afstand.

CareXS werkt met ervaren professionals om de spreekkamer betaalbaar te maken. Dit kan met een subsidieaanvraag of met een passende businesscase die leidt tot goede afspraken met een zorgverzekeraar. Lees hier meer over onze dienstverlening.

Voordelen van de Digitale Spreekkamer

  • Veilige zorg op afstand
  • Doelmatige inzet van zorgcapaciteit
  • Zorgvragen gecentraliseerd behandelen
  • Snelle implementatie en integratiemogelijkheden
  • Toegankelijk, veilig en persoonlijk

Wil je meer weten over deze oplossing?

Neem contact op met onze sales afdeling.