Dienstverlening

We helpen je graag bij het succesvol implementeren van onze oplossingen. Onze dienstverlening maakt het werken met CareXS nog toegankelijker.

Lees meer over onze diensten

Implementatie ondersteuning op maat

Implementatie ondersteuning CareXS

CareXS wil organisaties zo goed mogelijk begeleiden bij de overgang naar een nieuwe werkwijze. Onze ondersteuning is erop gericht om zo zelfstandig mogelijk te implementeren. Zo zorgen we niet alleen voor eigenaarschap, maar ook voor kostenefficiëntie. Als er behoefte is aan meer ondersteuning dan is dit ook mogelijk. Onze ervaren implementatieprofessionals helpen graag.

De oplossingen van CareXS zijn schaalbaar te implementeren. Je kunt starten met één team, en vervolgens opschalen naar de volledige organisatie. Omdat onze diensten volledig online beschikbaar zijn, is installatie, beheer en onderhoud van eigen IT-infrastructuur niet nodig.

Voordelen van CareXS

 • Kostenefficiënt. Bepaal als organisatie zelf hoeveel ondersteuning nodig is bij de implementatie.
 • Expertise en ervaring. Elke organisatie ontvangt een uitgebreid implementatiedraaiboek op maat met bruikbaar advies.
 • Schaalbaar. Start met één team en schaal op naar de gehele organisatie.

Heb je een vraag over het implementeren van CareXS? We horen graag van je op support@carexs.com.

Training “Werken met CareXS”

Training in CareXS diensten

In onze training ontdekken medewerkers zelf hoe CareXS werkt en hoe zij hier in hun dagelijkse praktijk mee gaan werken. Training biedt ruimte om in een veilige setting vragen te stellen en om ervaringen met collega’s uit te wisselen. Aan het einde van de training kan iedere medewerker direct met CareXS aan de slag.

Een aantal voordelen van training

 • Kennis. Medewerkers kennen alle functionaliteiten en mogelijkheden van CareXS.
 • Kunde. Medewerkers zijn bekend met de nieuwe werkwijze en werkprocessen.
 • Vertrouwen. Medewerkers hebben het vertrouwen dat zij succesvol met de applicatie kunnen werken.

Wil je meer informatie over trainingen voor jouw organisatie? Stuur een bericht naar support@carexs.com.

Workshop “Samen werken aan mediveilige zorg”

Workshop CareXS

Als we medicatieveiligheid echt willen verbeteren dan moeten we kijken naar de informatisering van medicatie-informatie in de gehele zorgketen. Veilig en efficiënt samenwerken vanuit één informatiebron, daar gaat het om. Makkelijk gezegd, maar hoe realiseren we dit in de praktijk? Hoe zorgen we dat niet alleen de eigen organisatie over eenduidige medicatie-informatie beschikt? Met de workshop ‘’Samen werken aan mediveilige zorg’’ faciliteren wij deze samenwerking. We betrekken alle samenwerkende zorgverleners en ondersteunen hen bij het implementeren van CareXS.

Resultaten van de workshop

 • Een gezamenlijk opgesteld activiteitenplan met heldere afspraken over samenwerken en implementatie.
 • Duurzame en veilige samenwerking met zorgverleners in de keten.
 • Meer betrokkenheid, samenwerking en verantwoordelijkheidsgevoel voor echt goede zorg.

We komen graag met je in contact als je interesse hebt in deze workshop. Neem contact met ons op via support@carexs.com.

Financiering en subsidiemogelijkheden

CareXS werkt met ervaren professionals om digitale zorg thuis betaalbaar te maken. Dit doen we bijvoorbeeld met subsidieaanvragen, zoals de Stimuleringsregeling E-Health Thuis (SET), of met passende businesscases die leiden tot goede afspraken met zorgverzekeraars. We willen ervoor zorgen dat de financiering goed geregeld is.

Hoe CareXS helpt:

 • Advies ten behoeve van beoordeling van de aanvraagmogelijkheden.
 • Ontwikkelen van een business case voor de zorgverzekeraar.
 • Aanvraag voorbereiden en ondersteuning bij het indienen van de SET (uitbreiding Covid-19) aanvraag. De aanvraag dient door de instelling te worden gedaan.

Vrijblijvend advies over hoe CareXS jouw organisatie kan ondersteunen?

Contact opnemen