Samenwerken aan mediveilige zorg

Een succesvolle invoering van Mediveilige zorg heeft als uitgangspunt: het ondersteunen van de samenwerking door de hele zorgketen heen, waarbij preventie een belangrijk instrument is om de gezondheid van cliënten te waarborgen door fouten te voorkomen en zo de kwaliteit van zorg te verbeteren.
Cliff Bos-Vervelde, oprichter van CareXS

Wat is Mediveilige zorg?

Door de verschuiving naar ‘zorg thuis’ raken verpleegkundigen, apothekers en artsen betrokken bij één persoon. Hierdoor ontstaat er een netwerk van samenwerkende hulpverleners om één persoon heen. Het is belangrijk om binnen zo’n netwerk afspraken te hebben over de medicatie.

De implementatie van Meddy gaat daarom verder dan het implementeren van een instrument voor elektronische toedienregistratie. Deze implementatie moet uiteindelijk namelijk leiden naar Mediveilige zorg: het duurzaam organiseren van zorg waarbij als richtinggevend principe Triple Aim wordt gehanteerd. Triple Aim heeft als uitgangspunt het gelijktijdig realiseren van de volgende drieledige doelstelling:

  • Het verbeteren van de ervaren kwaliteit van zorg.
  • Het verbeteren van de gezondheid van een populatie.
  • Het verlagen van de zorgkosten per hoofd van de bevolking.
Deel  Wat is Mediveilige Zorg

Kies jouw platform:

Ondersteuning implementatie

“De ondersteuning van CareXS bij de implementatie is gericht op het ontzorgen van de zorgverleners.”

Mediveilige zorg gaat over samenwerken

Daarom is de ondersteuning van CareXS bij de implementatie gericht op het ontzorgen van de zorgverleners in het proces om de samenwerking met behulp van Meddy mogelijk te maken. Niets gaat vanzelf en gezien de werkdruk bij de zorgverleners is er een duidelijke behoefte aan ondersteuning die helpt om het zorgproces niet te verstoren en een soepele overgang mogelijk te maken.

Zorgverleners kunnen vertrouwen op de ervaring van CareXS opgedaan tijdens de verschillende implementaties. Samen met CareXS kunnen we een best practice realiseren voor uw zorginstelling.

Deel Implementatie CareXS Dienstverlening

Kies jouw platform:

Trainingen

Bij de ontwikkeling van de functionaliteit hanteren wij als leidraad eenvoud, doelmatigheid en veiligheid. Een gebruiksvriendelijke applicatie die bovendien praktisch toepasbaar is, zal door gebruikers eerder omarmd worden in hun dagelijkse routine.

Aanbod

Speciaal voor onze gebruikers hebben we een trainingsaanbod ontwikkeld die helder en duidelijk inzet op intuïtief gebruik. Met een stap voor stap uitleg die kort en makkelijk te volgen is.

CareXS biedt middels het trainingsportaal toegang tot uitgebreide instructie video’s zodat de gebruikers ook achteraf op elk gewenst moment en naar behoefte toegang hebben tot extra ondersteuning.

Deel trainingen

Kies jouw platform:

Workshops “Samenwerken aan Mediveilige Zorg”

Deze workshop is specifiek voor het werken in teams die bestaan uit deelnemers die in de praktijk samenwerken verspreid over verschillende organisaties.

“In de workshops betrekken wij de samenwerkende zorgverleners”
André Schiretz-Lindström, co-founder

Goede samenwerking

Mediveilige zorg heeft aan de basis een goede samenwerking. Om deze samenwerking te ondersteunen hebben wij een aantal workshops ontwikkeld. Gericht op het bevorderen van de samenwerking waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen de samenwerkingsafspraken en de ondersteunende tools. Meddy helpt apotheker, wijkzorgverpleegkundige en huisarts samen te werken, maar dat houdt niet in dat de samenwerkende zorgverleners van hun verplichting worden ontslagen om goede afspraken te maken over het doel en beoogde resultaat van de samenwerking.

De workshop biedt het volgende:

  • Vaststellen van teamambitie, doel en beoogd resultaat.
  • Met de deelnemers beogen wij en bijdrage te leveren aan teameffectiviteit in de samenwerking. Hierbij gaat het om oog te blijven houden voor de verschillende belangen. Waarbij we ons vooral richten op de ontwikkeling van vertrouwen, conflicthantering, betrokkenheid en samenwerking, besluitvorming, verantwoordelijkheid nemen en delen, resultaten boeken en gezamenlijke doelen behalen.
  • Het resultaat van de workshop is dat er overeenstemming is over een gezamenlijk gedefinieerd activiteitenplan waarbij de afspraken omtrent de implementatie in de praktijk geborgd zijn.

De workshops kunnen worden opgevolgd met meerdaagse programma’s waarbij we ons richten op duurzame samenwerking. Hierbij betrekken we de samenwerkende zorgverleners en ondersteunen wij hen bij de implementatie en optimale inzet van CareXS om zo veilig en verantwoord medicijngebruik blijvend te kunnen verbeteren. We houden daarbij oog voor de veranderende rol in het zorgproces en sturen gedurende de implementatie aan op verankering van veranderende werkwijze in het zorgproces.

Deel workshops “Samenwerken aan Mediveilige Zorg”

Kies jouw platform: