Met Design Thinking verbeteren wij het zorgproces

Design Thinking is onze aanpak om voor complexe problemen in de zorg innovatieve, technologische oplossingen te ontwikkelen. Deze maken de transitie van ziekenhuiszorg naar thuiszorg veilig mogelijk.

Niet de technologie, maar de eindgebruiker staat centraal. Wij passen Design Thinking toe in onze digitale oplossingen om goed aan te sluiten op de zorgvraag van onze gebruikers, dus de arts, apotheker en thuisverpleegkundige. Technologie in de zorg heeft een meerwaarde wanneer het bestaande zorgprocessen kan verbeteren. En het sluit alleen aan op bestaande zorgprocessen wanneer patiënten écht centraal staan.

‘Niet de technologie, maar de eindgebruiker staat centraal.’

Daarom is het zo belangrijk om zorgverleners én patiënten vanaf het begin onderdeel te maken van het ontwerp- en ontwikkelproces. Concreet betekent dit dat wij samen in kaart brengen waar de problemen liggen en welke oplossingen daar goed bij passen.

Wij willen samen met onze klanten en hun patiënten zorgproblemen onderzoeken en oplossingen testen en verbeteren. Wij weten dat dit een tijdsinspanning vraagt, terwijl zorgverleners al zo weinig tijd hebben. Toch zijn wij ervan overtuigd dat deze aanpak de enige manier is om software te ontwikkelen die écht problemen oplost voor de gebruiker.

Een heldere probleemdefinitie is essentieel

In de beginfase is het belangrijk een goede probleemdefinitie te formuleren. Via interviews en focusgroepen krijgen wij een goed beeld van de gebruikers van de software. Op basis van deze inzichten ontwikkelen wij relevante personas en brengen wij voor iedere persona in kaart waar en op welke manier wij waarde kunnen toevoegen aan het zorgproces.

Validatie van de oplossing

Wanneer we een goed beeld hebben van het probleem van de gebruiker, werken we verschillende digitale oplossingen uit. Deze oplossingen testen wij vervolgens met de te behandelen patiënten en verbeteren wij aan de hand van de feedback. Via interactieve prototypen wordt getoetst of de oplossing aansluit bij de behoeften van de gebruiker.

Design Thinking voor veilig medicijngebruik

Onze patiëntenapp Selfy ondersteunt mensen bij hun chronisch medicijngebruik. De behoefte-inventarisatie in de beginfase gaf ons een goed beeld van de problemen die mensen hiermee ervaren. Aan de hand van onze gesprekken met verschillende patiënten konden wij een heldere probleemdefinitie formuleren. Door onze oplossingen vroegtijdig te testen hebben wij onderzocht op welke manier veilig medicijngebruik onderdeel kan worden al bestaande, dagelijkse routines. Zo worden medicijnen minder vaak vergeten en gaat de therapietrouw omhoog.

‘Door onze oplossingen vroegtijdig te testen hebben wij onderzocht op welke manier veilig medicijngebruik onderdeel kan worden van al bestaande, dagelijkse routines’.

Waarde voor de zorgverleners en patiënten

Uiteindelijk gaat het erom waarde creëren voor de gebruikers. Zorgprocessen voor zorgverleners en patiënten veiliger maken door de samenwerking en communicatie tussen zorgverleners te verbeteren. Dit bereiken wij alleen door de patiënten altijd te betrekken bij het ontwikkelproces.

Meer weten?

Laat hier je emailadres achter.