CareXS Thelma
 • Meer tijd voor warme zorg
 • Zorg op afstand
 • Multidisciplinair samenwerken
 • Doelmatige zorginzet

De slimme assistent

Als zorgverlener ondersteun je verschillende cliënten die zorg en aandacht nodig hebben. Vaak betekent dit dat je meerdere keren per dag een cliënt bezoekt voor het toedienen van medicatie terwijl de cliënt dit wellicht ook zelf kan. Met de Thelma® smart dispenser kan je erop vertrouwen dat dit zorgvuldig gebeurt. Op het door de apotheek aangegeven tijdstip herinnert Thelma® de cliënt eraan dat het tijd is om medicijnen te nemen. En als zorgverlener kan je altijd digitaal met het medicijngebruik meekijken.

Benieuwd hoe CareXS Thelma jouw organisatie kan helpen? Vraag een demo aan.
Demo aanvragen

Inzicht in de medicatie-uitgifte

CareXS Thelma is een digitale oplossing die de medicijnuitgifte van de Thelma® smart dispenser inzichtelijk maakt. De dispenser is ontwikkeld voor het uitgeven van medicatiezakjes van de verpakapotheek (GDS). Door de QR-code op deze zakjes te scannen controleert de dispenser of de juiste medicijnrol is geplaatst. Hierdoor weet Thelma® bijvoorbeeld op welk tijdstip de cliënt een herinnering moet ontvangen. Als het medicatievoorschrift verandert of als er mogelijk iets aan de hand is, dan signaleert CareXS Thelma dit direct. Er wordt geen medicatie uitgegeven, maar een signaal uitgestuurd naar een zorgverlener, een zorgcentrale of naar de mantelzorger van de cliënt.

Voordelen van CareXS Thelma

 • Doelmatige zorg
  De Thelma® smart dispenser helpt de cliënt bij zelfstandig medicijngebruik en CareXS Thelma registreert het medicijngebruik. De zorgverlener houdt meer tijd over voor warme zorg.
 • Cliënt behoudt regie en zelfstandigheid
  Met hulp van Thelma® kunnen cliënten meer of langer zelfstandig wonen. De dispenser helpt door herinneringen te sturen en geeft medicatie uit volgens het  advies van de apotheek.
 • Digitale toedienregistratie
  Via onze elektronische toedienregistratie CareXS Meddy is het medicijngebruik altijd inzichtelijk.
 • Betrokkenheid van de mantelzorger
  Met CareXS Thelma heeft de mantelzorger inzicht in het medicijngebruik van hun naaste. Hierdoor voelen zij zich meer betrokken bij de zorg en kunnen zij de cliënt beter ondersteunen.
 • Loggen van handelingen en meldingen
  De dispenser logt verschillende handelingen, zoals het missen van een medicatiemoment of het uitnemen van medicatie. De organisatie bepaalt bij welke handelingen de zorgverlener een melding ontvangt.
 • Meldingen en ondersteuning
  Met werkafspraken bepaal je wie een melding (alarmering) van Thelma® opvolgt. Meldingen kunnen worden opgevolgd door de betrokken zorgverlener, of door een externe zorgcentrale of mantelzorger.

Voor welke cliënten is CareXS Thelma® geschikt?

De Thelma® smart dispenser is een praktische ondersteuning die de zelfstandigheid vergroot. Thelma® wordt onder andere gebruikt door mensen met:

 • (beginnende) cognitieve achteruitgang
 • krachtverlies in de handen
 • een licht verstandelijke beperking

Thelma® helpt cliënten het medicijngebruik zelfstandig te organiseren. En er staat een netwerk van betrokken zorgverleners klaar om de cliënt te helpen als dat nodig is.

Wil je meer weten over CareXS Thelma®?

Neem contact op met onze adviseur Remco Jansen

 • + 31 6 48 37 33 89
 • info@carexs.com