Het effect van Meddy binnen Amstelring Wijkzorg

23 september 2021 – klantverhaal – 8 min.

Binnen Amstelring Wijkzorg heeft de papieren toedienregistratie plaatsgemaakt voor Meddy. De meer dan 600 medewerkers gebruiken nu dit elektronische systeem van CareXS voor hun ruim 1.500 cliënten. Na een zorgvuldige implementatie is de informatie over medicatie minder foutgevoelig, altijd actueel en door alle betrokken partijen te raadplegen.

“De papieren aftekenlijst was te foutgevoelig”

Gestart met een pilot

“In 2014 zijn we gestart met de introductie van een elektronisch registratiesysteem voor het toedienen van medicijnen”, vertelt Astrid van Den Berg van Amstelring Wijkzorg. “Altijd de juiste informatie op het juiste moment beschikbaar voor alle betrokken zorgverleners: dat was ons uitgangspunt. De papieren aftekenlijst was te foutgevoelig, zeker als er zaken veranderd moesten worden.” Amstelring Wijkzorg zag in Meddy van CareXS de oplossing.

In dat systeem zien zorgprofessionals in één oogopslag welke medicatie is klaargezet en toegediend en voor welke medicatie de patiënt zelf zorgt. Van den Berg: “We zijn gestart met een pilot met één thuiszorgmedewerker, één apotheker en een paar cliënten. CareXS sloot aan om in co-creatie het systeem aan te passen op basis van onze ervaringen en behoeften.”

Na de succesvolle pilot koos Amstelring Wijkzorg voor een stapsgewijze implementatie van de applicatie. “In de eerste fase wilden we gebruikers het vertrouwen geven dat het systeem deed wat het moest doen. Daarom hebben we toen het digitale systeem gepositioneerd naast het systeem op papier.”

Interesse onder apothekers

Omdat Amstelring Wijkzorg met zelfsturende teams werkt, dragen de wijkteams een grote verantwoordelijkheid. Dat vroeg om extra aandacht bij de implementatie. “Men was niet zozeer angstig voor de technologie, maar eerder bang om iets fout te doen of niet mee te kunnen in de verandering.” Om die reden richtte de organisatie een helpdesk in, bemand door een schakelfiguur in dienst van zowel Amstelring Wijkzorg als Connected Health Solutions, de leverancier va CareXS Meddy.

De partners verzorgden ook informatiemiddagen en trainingen om medewerkers vertrouwd te maken met het digitale systeem. Van den Berg: “Natuurlijk hielpen de gebruiksvriendelijkheid en eenvoud van het systeem hierin mee. Binnen één uur weet iedereen wel hoe het werkt.” Ook bij apothekers groeide de interesse, met name door de onafhankelijkheid van het systeem. “Ons eerste grote succes was het aansluiten van een tweede apotheker op het systeem. Daardoor beseften we dat we snel konden groeien.”

“De gebruikersvriendelijkheid en eenvoud van het systeem hielpen mee”

Verdere vraag naar innovatie

Inmiddels draait het systeem naar verwachting en tevredenheid binnen Amstelring Wijkzorg en is het papieren systeem zo goed als afgebouwd. Van den Berg: “Ook in de fase van opschaling blijven we continu in gesprek met de medewerkers en de leverancier om het gebruik te stimuleren.” De belangrijkste lessen van de implementatie schuilen volgens Van den Berg in de co-creatie met stakeholders, het starten op kleine schaal en daarna uitbouwen en het aanjagen van enthousiasme door medewerkers de toegevoegde waarde zelf te laten ervaren.

Met Meddy maakte Amstelring Wijkzorg een belangrijke stap om te zorgen voor meer accurate en altijd actuele informatie over medicatie, die door alle betrokken partijen te raadplegen is. Daardoor verbetert de samenwerking tussen alle professionals. De thuiszorgorganisatie ziet ook een verdere vraag naar innovatieve oplossingen groeien. Bijvoorbeeld rond infuuszorg thuis en diabeteszorg thuis. Amstelring Wijkzorg blijft daarover met Connected Health Solutions en CareXS in gesprek.

Meer weten over CareXS Meddy?

Lees het volledige verhaal van de implementatie van CareXS Meddy bij Amstelring Wijkzorg. Of bekijk het recente Impact Framework (zie hieronder) over de maatschappelijk impact van CareXS Meddy. Daarin staat onder meer visueel weergegeven hoe deze innovatie concreet bijdraagt aan de kwaliteit, de doelmatigheid en de betaalbaarheid van zorg.

Concrete vragen over de verbetering van medicatieveiligheid en multidisciplinaire samenwerking binnen jouw organisatie? Neem dan contact op met een van onze experts.

Het CareXS Impact Framework downloaden?

We sturen het rapport per e-mail naar je toe.