Gezamenlijk medicatiebeheer thuiszorg in Noord-Holland Noord

5 juli 2021 – nieuws – 8 min.

21 zorgorganisaties werken binnen het samenwerkingsverband ZWplus al langer samen in de regio Noord-Holland. Samen met apothekers hebben deze partijen,  (apotheekhoudende) huisartsen en ziekenhuizen een regionaal convenant Medicatieveiligheid afgesloten. Het doel is de kwaliteit van medicatiebeheer verder te verbeteren.

“Digitalisering via een elektronisch toedienregistratiesysteem (eTRS) blijkt een goede oplossing.”

In beter medicatiebeheer investeren

“Vanuit het convenant willen we graag samen investeren in medicatieveiligheid voor cliënten en gemak voor zorgprofessionals”, stelt Jolanda Buwalda, voorzitter van het arbeidsmarkt platform ZWplus NHN, tevens voorzitter van de Raad van Bestuur van Omring. Zij werkt al langer werkt aan digitalisering van samenwerking in de zorgketen. “Digitalisering via een elektronisch toedienregistratiesysteem (eTRS) blijkt een goede oplossing,” aldus Jolanda. Het eTRS – CareXS Meddy van Connected Health Solutions – geeft een actueel overzicht van het medicijngebruik van iedere cliënt.

De aangesloten organisaties al intensief samen. Joke Jetten, thuiszorgmanager bij De Zorgcirkel: “Zo sluit het systeem zo goed mogelijk aansluit bij al onze wensen; nu en in de toekomst. Daarnaast werken wij samen op het gebied van de opleiding van de medewerkers.”

Apotheker Reinier Bax uit Den Helder voegt hieraan toe: “We denken dat we zo efficiënter kunnen werken, dat er een heldere communicatie binnen de medicatieketen ontstaat en dat we de medicatieveiligheid verder verbeteren.” Door de gezamenlijke keuze voor één eTRS de samenwerking in de medicatieketen volgens hem zo verder verbeteren.

Gezamenlijk voordeel

De deelnemende organisaties hebben een contract afgesloten om gedurende een langere periode samen te werken. Het doel is het eTRS tot een succes te maken, waarbij zowel kleine als grote organisaties van collectief voordeel profiteren. De digitale samenwerking in medicatiebeheer moet ook een extra impuls geven aan andere ontwikkelingen, zoals regionale samenwerking en specialistische zorg thuis (Juiste Zorg op de Juiste Plaats).

Het eTRS werkt als volgt. Via de apotheek komen de gegevens van de cliënten in het eTRS terecht. De thuiszorgprofessionals zien in de app direct welke medicijnen moeten worden overhandigd of toegediend. Direct hierna tekenen zij deze actie af, zodat het systeem altijd up to date is. Ook extra controles, die bij sommige medicijnen nodig zijn, worden door de medewerker via de app uitgevoerd. Ten slotte is er de mogelijkheid in de app om notities op een beveiligde manier tussen professionals uit te wisselen.

Het belangrijkste voordeel is volgens Omring dat medicijnen nu nog veiliger worden toegediend, omdat het eTRS altijd up to date is. Het werk zo eenvoudiger voor apotheken, thuiszorgprofessionals én de organisaties. Via de app kunnen apotheken en thuiszorgorganisaties beter samenwerken. Daarnaast hebben de thuiszorgorganisaties altijd een totaaloverzicht van alle gebruikte medicijnen.

Groei van werkgebied

Het werkgebied voor het gezamenlijke eTRS moet geografisch groeien van de regio Noord-Holland Noord tot, uiteindelijk, de regio ‘boven het Noordzeekanaal’. Zo kunnen zorgaanbieders zoals De Zorgcirkel en Evean, die in beide gebieden werken, met één en dezelfde eTRS-toepassing werken. Dit is ook het geval voor apothekers in het grensgebied van de regio NH-Noord.

In eerste instantie zijn thuiszorgorganisaties en apothekers/apotheekhoudende huisartsen aangesloten bij CareXS Meddy. Als het in een later stadium wenselijk is dan kunnen ook verpleeg- en verzorgingshuizen, dienstapotheken en diagnostische centra zoals de trombosedienst aansluiten.

De trainingen zijn reeds van start gegaan per begin juni. Na de zomervakantie staat er voor de deelnemers een flinke opschaling gepland. Vanaf dat moment worden namelijk ook de nieuw toegetreden deelnemers aangesloten.

Meer weten over CareXS Meddy?

De afgelopen jaren hebben we veel thuiszorgorganisaties, apotheken en ziekenhuizen kennis laten maken met CareXS. We vertellen je graag wat wij kunnen doen om binnen jouw organisatie medicatieveiligheid en (multidisciplinaire) samenwerking te verbeteren.

Vertel mij meer.