Trombosedienst Apeldoorn – Zutphen & CareXS

03 mei 2021 – klantcasus – 8 min.

Trombosediensten begeleiden mensen die bloedverdunners gebruiken. Zij meten de mate van de bloedstolling van de cliënt – de INR-waarde – en vervolgens adviseren zij over de juiste dosering van antistollingsmedicijnen. In dit interview spreken we Lilian Feith, zij is coördinator bij Trombosedienst Apeldoorn – Zutphen, onderdeel van Gelre ziekenhuizen. Zij vertelt hoe er binnen de trombosedienst met CareXS wordt gewerkt. CareXS Ally is een applicatie die INR-waarden en mededelingen digitaal verwerkt, en die helpt bij het borgen van verschillende kwaliteitseisen.

 ‘’Het voordeel van CareXS Ally is dat wij als trombosedienst inhoudelijk volledige informatie tot ons beschikking hebben.’’

Zorgvuldig relevante cliëntinformatie opvragen en uitwisselen 

Volgens Lilian Feith heeft het werken met CareXS twee grote voordelen: de borging van de kwaliteit is met de app heel goed en medewerkers vinden hun werk betekenisvoller en overzichtelijker. ‘’Het voordeel van CareXS Ally is dat wij als trombosedienst inhoudelijk volledige informatie tot ons beschikking hebben. En collega’s (vingerprik) zeggen dat zij leukere gesprekken hebben met de cliënt en zich meer betrokken voelen.’’ Omdat je in CareXS Ally meteen de uitslag van de bloedafname ziet, kan de zorgverlener direct feedback geven op de waarde, en bijvoorbeeld doorvragen wanneer een waarde afwijkt. ’Medewerkers vinden hun werk hierdoor echt leuker en persoonlijker geworden.’’ zegt Lilian Feith. ‘’En op de waardes die zij via CareXS Ally invoeren kunnen ze direct inspelen.’’

CareXS Ally ondersteunt het gesprek met de cliënt door ingebouwde controles. Zo helpt de app verschillende kwaliteitseisen te borgen. Stel dat een cliënt aangeeft dat hij een bloedneus heeft gehad en de zorgverlener maakt hiervan een mededeling aan, dan vraagt de applicatie automatisch of de bloedneus korter of langer dan 30 minuten heeft geduurd. Dit is relevante informatie voor de trombosedienst. ‘’Er is meer informatie bekend. En zeker in het kader van alle kwaliteitsborging die je moet doen is dat heel waardevol.‘’ aldus Lilian.

Lees meer over CareXS Ally –> 

’’Er is meer informatie bekend. En zeker in het kader van alle kwaliteitsborging die je moet doen is dat heel waardevol.‘’

Van veneuze bloedafname naar cliëntvriendelijke vingerprik

Ongeveer 2,5 jaar geleden is Trombosedienst Apeldoorn – Zutphen met CareXS Ally gaan werken en hebben zij gekozen om bloed af te nemen via een vingerprik. De vingerprik is een zeer cliëntvriendelijke manier van bloed afnemen en helpt daarnaast het werkproces te versnellen en veiliger te maken. Met de CareXS Ally app scant een zorgverlener de QR-code die door de CoaguChek-meter wordt gegenereerd. Nadat de medewerker de INR-waarde van de cliënt heeft gemeten is de uitslag, en eventuele mededelingen, direct zichtbaar voor de doseerafdeling via het cliëntendossier (in Portavita).

De zorg van de toekomst: Near-Patient Testing en cliëntenapps

Trombosedienst Apeldoorn – Zutphen ziet dat zorginstellingen ook steeds vaker bloedprikken. Cliënten worden dan geprikt door vertrouwde medewerkers van een zorginstelling die al dagelijks zorg verlenen. Dit heet Near-Patient Testing, wat letterlijk ‘dichtbij de cliënt testen’ betekent. Medewerkers geven de relevante meldingen aan de trombosedienst door. In de meest ideale situatie maken zij hiervoor ook gebruik van CareXS, zodat ook daar handmatige handelingen verder worden beperkt.

In de nabije toekomst wil Trombosedienst Apeldoorn – Zutphen de CareXS Ally cliëntenapp inzetten. De papieren doseerkalender is dan niet meer nodig en de cliënt kan een nieuwe dosering direct inzien.

De voordelen van CareXS Ally voor Trombosedienst Apeldoorn – Zutphen

  • Betere borging van kwaliteitseisen
  • Completer beeld van cliëntinformatie door mededelingen
  • Meer cliëntvriendelijkheid
  • Meer voldoening in werk
  • Gegevens zijn direct beschikbaar en snel te verwerken
  • Voor cliënten: sneller (en indien gewenst digitaal) toegang tot de doseerkalender

Meer weten over de samenwerking tussen Trombosedienst Apeldoorn – Zutphen en CareXS? 

De afgelopen jaren hebben we veel thuiszorgorganisaties, apotheken en ziekenhuizen kennis laten maken met CareXS. We vertellen je graag wat wij kunnen doen om binnen jouw organisatie medicatieveiligheid en (multidisciplinaire) samenwerking te verbeteren.

Vertel mij meer.