Ondersteuning bij aanvraag Subsidieregeling SET COVID-19 2.0

2 september 2020

De afgelopen tijd hebben veel zorgaanbieders en cliënten ervaren wat de toegevoegde waarde van digitale zorg op afstand kan zijn. Nu we door het coronavirus voorlopig zo veel mogelijk fysiek contact beperken is er een nieuwe subsidieregeling opengesteld. De Subsidieregeling SET COVID-19 2.0 is bestemd voor het stimuleren van de inzet van digitale zorg op afstand aan thuiswonende ouderen, mensen met een chronische ziekte of beperking en cliënten met een psychische aandoening.

Onze adviseurs ondersteunen organisaties (kosteloos) bij de aanvraag van subsidie voor oplossingen van CareXS. Op dit moment is er nog subsidie beschikbaar voor organisaties die wijkzorg leveren. Ben je werkzaam in de wijkverpleging? Dan kun je mogelijk gebruik maken van deze regeling.

Wat we voor je doen

We begeleiden de SET-aanvraag en leveren input aan

We helpen met het schrijven van de SET-subsidieaanvraag. We leveren een ingevuld format aan die je indien gewenst zelf kan detailleren en aanvullen.

We zorgen dat de aanvraag voldoet aan de (financiële) voorwaarden

Wij zijn bekend met de financiële voorwaarden om in aanmerking te komen voor de subsidie en zorgen dat dit in het financiële overzicht van de aanvraag terugkomt. Zo houden wij onder anderen rekening met het budget en de verhouding tussen de kosten voor eHealth en implementatie.

Welke oplossingen komen in aanmerking voor subsidie?

De subsidieregeling SET COVID-19 2.0 is in opgezet om zorgorganisaties te ondersteunen bij het inzetten van digitale zorg op afstand. CareXS Thelma en de Digitale Spreekkamer komen daarom in aanmerking voor deze subsidie.

  • CareXS Thelma is onze oplossing voor medicatiezorg op afstand. De Thelma® smart dispenser reikt cliënten medicatie (van de baxterrol) aan. Op afstand kan een zorgverlener via onze digitale oplossing met het medicijngebruik meekijken.
    Naar CareXS Thelma 
  • De Digitale Spreekkamer zorgt dat je via een veilige verbinding via een beeldscherm zorg en ondersteuning kan verlenen aan de cliënt. Ook kan je multidisciplinair overleggen met collega-zorgverleners op afstand. Via de Live Chat worden algemene of veelvoorkomende vragen worden automatisch beantwoord en indien nodig wordt doorgeschakeld naar een zorgverlener.
    Naar De Digitale Spreekkamer

Meer weten over onze digitale oplossingen?

Neem contact op met onze adviseur Remco Jansen.

  • + 31 6 48 37 33 89
  • info@carexs.com