Innovatie CareXS Meddy opgenomen in Wlz-beleid Zilveren Kruis

10 juni 2020

wlz_zilverenkruis_carexs

Deze week is het nieuwe inkoopbeleid Wlz van het Zilveren Kruis gepubliceerd. In dit beleid presenteert het Zilveren Kruis innovatieve diensten die nodig zijn om huidige en toekomstige cliënten van goede zorg te voorzien. Ons elektronisch toedienregistratiesysteem CareXS Meddy is opgenomen in dit beleid. Voor Wlz-zorgaanbieders betekent dit dat zij zonder nader uitleg hun budget kunnen inzetten voor bepaalde innovatieve oplossingen. In dit artikel lichten we toe waarom CareXS in dit beleid is opgenomen.

Focus van het beleid 2021 – 2023: uitdagingen op de arbeidsmarkt 

In het inkoopbeleid is in het bijzonder aandacht voor de uitdagingen op de arbeidsmarktBij een gelijke werkwijze zal Nederland tot 2040 een groot tekort aan zorgpersoneel hebben. Bij selectie van de verschillende oplossingen en diensten is de impact op de arbeidsmarkt een belangrijke voorwaarde geweestVanzelfsprekend is ook gekeken naar het effect op de kwaliteit en veiligheid van zorg en is de expertise van zorgverleners en zorginkopers meegenomen. 

Meer veiligheid en efficiëntie met complete, actuele medicatie-informatie   

CareXS Meddy brengt informatie van verschillende bronsystemen, zoals het ECD en AIS, samen. Het resultaat is een complete, actuele toedienlijst die voor behandelende zorgverleners digitaal inzichtelijk is. Een wijziging in het medicijngebruik is direct zichtbaar voor betrokken zorgverleners.

De applicatie ondersteunt zorgverleners zodat zij zo veilig mogelijk medicatie kunnen toedienen. Als een zorgverlener wil afwijken van de toediening dan kan dit alleen met toelichting. En bij risicomedicatie wordt de zorgverlener gevraagd dubbele controle uit te voeren (met foto). Door het medicijngebruik digitaal vast te leggen kan bij calamiteiten sneller en beter worden ingegrepen, omdat de medicatie-informatie van de cliënt inzichtelijk en actueel is. 

‘’Wij zetten met innovaties in op de aanpak van de arbeidsmarktproblematiek. Door innovatie kan meer tijd beschikbaar komen voor de zorg.’’

Door gebruik te maken van CareXS Meddy is er minder registratietijd bij het toedienen van medicatie en is er geen extra werk bij medicatie aanpassingen. Door de praktische notitiefunctie kunnen verschillende zorgverleners snel en direct met elkaar communiceren over het medicijngebruik en over bijwerkingen of bestellingen. 

Meddy mobile devices

Meer informatie over het Wlz-beleid en elektronische toedienregistratie?  

Bent u benieuwd of CareXS Meddy iets voor uw organisatie kan betekenen? We denken graag mee. CareXS Meddy is per direct beschikbaar en in te richten met minimale tijdsinvestering vanuit de zorginstelling. Vergoedingen en implementatieaanpak zijn afhankelijk van de omvang en complexiteit van de zorginstelling. In overleg met de klant komen we altijd tot een passend voorstel.

Wilt u onze oplossing zelf bekijken? Vraag hier een demo aan. Een van onze adviseurs neemt persoonlijk contact met u op voor advies op maat. 

Wilt u meer lezen over het Wlz-beleid? Kijk dan op de website van het Zilveren Kruis.