“Slimme ICT leidt tot nog betere kwaliteit van zorg”

26 juni 2018

Door: Elaa.nl

Als er één beroepsgroep direct betrokken is bij het langer thuis wonen van ouderen, is het de wijkverpleging. Zij zetten zich ervoor in dat ouderen zo lang mogelijk zelfredzaam zijn, ze komen achter de voordeur, weten wat er nodig is en coördineren de zorg met de wensen van de patiënt centraal. Daarnaast signaleren ze wat er speelt in de wijk. Om die kennis en kunde te behouden, te versterken en goed in te kunnen zetten in Amsterdam, is het wijkverpleegkundig platform opgericht.

Lydia Hooijer (werkzaam bij Amstelring Wijkzorg) is groot pleitbezorger van het platform wijkverpleegkundige zorg in Amsterdam. In een interview met Elaa.nl verteld ze over de aandachtspunten van 2018 en de kracht van het platform maar ook over CareXS en de bijdrage die onze dienstverlening mag leveren aan het versterken van deze aandachtsgebieden. “Dankzij het platform wordt de stem van de wijkverpleegkundige niet alleen gehoord, er wordt ook iets mee gedaan.”

AANDACHTPUNTEN 2018

  1. Het versterken van samenwerkingsafspraken in de driehoek huisarts, wijkverpleging en sociaal domein.
  2. Uniformiteit in de overdracht en het zorgplan, bv. het OMAHA-systeem.
  3. Samen optrekken rond scholing.
  4. Kennis uitwisselen en gezamenlijk inzetten op innovatie, e-health en medicatieveiligheid
  5. Het slimmer organiseren van wijkverpleegkundig werk in de wijk: het bundelen van ervaringen.

Lees het volledige artikel hier